Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een overeenkomst
 • Jouw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Cookies

Voor meer informatie over Cookies en welke Cookies wij gebruiken op onze website, verwijzen we je graag door naar onze Cookie verklaring.

Communicatie

Wanneer jij e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Derden en sub-processoren

De informatie wordt niet met derden gedeeld, los van partners die als sub-processor betrokken zijn bij de gegevensopslag. Met deze sub-processoren zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Sub-processoren

We maken gebruik van onderstaande partners die ook met de verwerking van persoonsgegevens betrokken kunnen zijn.

Fitmanager

Gebruikersvoorwaarden Fitmanager.com

Google (webstatistieken)

Google heeft zich gecommitteerd aan de AVG/GDPR wetgeving, voldoet aan meerdere ISO certificereingen, is aangesloten bij Privacy Shield en hebben we een verwerkersovereenkomst mee gesloten. Meer info: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan veranderen. We adviseren daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je zelf in formulieren op de website invult, worden enkel en alleen gebruikt om jouw aanvraag/verzoek te kunnen behandelen. De gegevens worden na 30 dagen na afhandeling verwijderd, tenzij ze voor een andere rechtmatig doel bewaard dienen te worden (bijv. als je een klant bent of als je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief).

Keuzes voor persoonsgegevens

Alle bezoekers hebben de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die we van hen hebben te (laten) veranderen, of verwijderen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen.

Vragen, jouw gegevens inzien of laten verwijderen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, je gegevens wilt inzien of laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.